Download Mobile Seller for iPhone

Category: Business
Version: 1.6
Size: 0.6 MB
Free

Description

-----English-------

Mobile Seller App is an electronic partner for every day. It increases field personnel’s effectiveness and productivity, automates day-to-day tasks and activities, improves liaisons with clients, provides comprehensive information, enhances business operations. It has been created with the forethought of organisations whose personnel operate in field (sales representatives, consultants, technicians, and engineers). It enables wireless communication of personnel with company-based systems and precise tasks performance.

It renders a new dimension to the Company-Employee-Environment interconnections. It operates automatically as an integrated system via ‘links’ with other ERP and MRP systems. It makes available advanced analytic tools which permit a multidimensional perception of incidents and processes.

Mobile Seller App is a tool which has proved its suitability across trades. Through a flexible process control and unconstrained accessibility to information, organisations have discovered powerful resources and a new operational quality.


-----Polish-------

Mobile Seller App to elektroniczny partner na co dzień. Zwiększa efektywność i produktywność pracowników w terenie, automatyzuje codzienne zadania i czynności, poprawia kontakty z klientami, daje pełen zakres potrzebnej informacji, usprawnia działania biznesowe. Powstał z myślą o firmach, których pracownicy wykonują zadania poza siedzibą (handlowcy, konsultanci, technicy czy inżynierowie). Umożliwia bezprzewodową komunikację pracowników z systemami firmy i precyzyjną realizację zadań.
 
Nadaje nowy wymiar komunikacji na linii Firma-Pracownik-Otoczenie. Działa autonomicznie lub jako system zintegrowany, poprzez „łączniki” z innymi systemami klasy ERP, MRP. Udostępnia zaawansowane narzędzia analityczne pozwalające na wielowymiarowe postrzeganie zjawisk i procesów.
 
Mobile Seller App to narzędzie sprawdzające się ponadbranżowo. Poprzez elastyczne sterowanie procesami i nieskrępowany dostęp do informacji, firmy odkrywają potężne źródła zasobów i nową jakość działania.

What's New in Version 1.6

Fixed:
- the margin on the document
- the margin on the product
- colors of navigation bar connected with margin
- "Save" button in Visits

Screenshots for для Айфона

Screenshot of Mobile Seller
Screenshot of Mobile Seller
Screenshot of Mobile Seller
Screenshot of Mobile Seller

More by Dukato PL Sp. z o.o.