Download Holte Inspeksjon for iPhone, iPad

Category: Business
Developer: Holte as
Version: 3.6.0
Size: 5.2 MB
Free

Description

Dropp papirbaserte inspeksjonsprotokoller. Med Holte Inspeksjon kan du enkelt og effektivt gå inspeksjoner ved bruk av telefon eller nettbrett. Registrer avvik direkte inn på appen, legg til bilder av avvik og bestem videre saksgang. 

Det er lagt vekt på å gi appen en brukervennlig arbeidsflyt, slik at enhver aktør på byggeplassen greit skal kunne læres opp. Appen er samtidig en del av et større web- og app-basert system fra Holte. Med inspeksjonsmodulen følger et system i bakhånd med mulighet til å planlegge og skreddersy et eget oppsett, styring og oppfølging av arbeidet med inspeksjoner, samt rapporter og statistikk.

Bruker ikoner fra https://icons8.com

What's New in Version 3.6.0

Feilrettinger

More by Holte as