Download CleanPilot Go for iPad

Category: Business
Developer: Datec Norge AS
Version: 3.8.2
Size: 77.6 MB
Free

Description

CleanPilot Go er et trådløst driftsverktøy for renholdsorganisasjonen, som gjør det effektivt for renholdsleder å distribuere, forenkle og gjøre tilgjengelig fleksible renholdsplaner for renholdere, kunder og brukere.

Den tegningsbaserte renholdsplanen i CleanPilot Go gjør det enkelt for alle involverte i renholdsleveransen å ha en felles forståelse for innholdet i leveransen.

CleanPilot Go gir renholderen:
- alltid tilgjengelig arbeidsplan
- enkel dokumentasjon av eget arbeid
- effektiv avviksrapportering
- effektiv kommunikasjon
- økt yrkesstolthet
- økt jobbtilfredshet

CleanPilot Go gir arbeidslederen:
- effektiv distribusjon av renholdsplaner
- effektiv omorganisering av ressursene
- løpende oversikt over planlagte oppgaver, avvik og ekstraoppgaver
- god oversikt og dokumentasjon
- god kvalitetssikring av ressursbruk

CleanPilot Go gir kunden:
- god dokumentasjon
- trygghet for riktig leveranse
- effektiv avvikshåndtering
- en profesjonell og effektiv leverandør

Funksjonalitet:

- Innebygget støtte for meldinger og FaceTime Videokonferansefunksjon
- Registrering, oppfølgning og behandling av avvik
- Oppsett og fordeling av arbeid til renholdere
- Enkel fordeling av oppgaver til vikarer
- Tegningsvisning av områder og status på dagens arbeid
- Løpende oversikt over utført arbeid
- Historikk på utført arbeid og avvik i hvert rom
- Tegningsbaserte renholdsplaner
- Navigering og zooming
- Enkel fargebruk og symbolikk med mange ulike visninger
- Oversikt over dagens arbeid, ukeplan og planlagt periodisk arbeid
- Registrering av utført arbeid
- Registrering av ekstraoppgaver
- Registrering av avvik med bilder
- NS INSTA 800 støtte i CleanPilot
- NS INSTA 800 egenkontroller for renholderne
- INSTA-meteret med detaljert tilbakemelding om leveransen
- Bestillingshåndtering
- Klagehåndtering
- In-web arbeidsbeskrivelser
- Integrasjon mot Facilit®

What's New in Version 3.8.2

- løst problemer med iOS 14-standardstyling av dato- og klokkeslettvalg
- løst problem med skraverte rom som har flere adhoc/ekstra oppgaver og ikke høy frekvens planlagte oppgaver

Screenshots for для Айпада

Screenshot of CleanPilot Go
Screenshot of CleanPilot Go
Screenshot of CleanPilot Go
Screenshot of CleanPilot Go